250% cashback on your purchases
Description about Gjensidige
Gjensidige är Nordens tredje största försäkringsbolag byggt av kunder, för kunder. I över 200 år har vi försäkrat liv, hälsa och tillgångar på ett hållbart sätt. Vår vision är att känna kunden bäst och bry oss mest. Gjensidige erbjuder försäkringar för hela familjen såsom hem- och villaförsäkring, bilförsäkring, MC-försäkring, mopedförsäkring, olycksfallsförsäkring, reseförsäkring, sjukvårdsförsäkring, djurförsäkring och företagsförsäkring.
Additional info
Your cashback should appear within 2 weeks of posting your payment as pending
The money will be added to your account
How to use cashback
Choose one of the stores and visit it by click the button above
Make a purchase online and receive your product
The money will be added to your account in 30 days